Aud Jorunns album

I oktober 2010 lånte jeg 4 fotoalbum av Aud Jorunn. Disse har tilhørt Karen Risli Swenson og de fleste bildene var fra USA. Karen bodde i Canada i tiden 1927 til 1968. Først i Winnipeg, senere i Toronto. Hun hadde nok mye kontakt med sine søskenbarn som bodde i området rundt Northfield i Minnesota. De var barn av Maren Sommervold, søster til Karens mor som utvandret fra Orkdal i 1877. Karen ble gift med Ernst William Swenson, de hadde ingen barn sammen. Jeg tror nok de levde et godt liv både materielt og sosialt. Bildene gir i alle fall inntrykk av det.

1.jpg

Bildet over er antagelig tatt under overfarten  i 1927 eller 1930. Karen var hjemme i perioden juni - september i 1930. Karen Risli bak til høyre på begge bildene.

2.jpg

 

 

 

 I moteriktige klær. Antar disse bildene er tatt på slutten av 20-tallet eller tidlig på 30-tallet.

4.jpg

 

 

Med sin ektemann Ernst William Swenson.

 

 

 

6.jpg

Dette er søskenbarn av Karen. Fra venstre Ingeborg (Inga) Skauge gift Berry, Karen Risli Swenson, Paul Skauge, Sigrid (Sadie) Skauge gift Quinnell og Olga Skauge gift Stevens. Bildet under Sigrid, Karen og Olga.

7.jpg

 

 

8.jpg

Disse bildene er nok tatt på midten av 50-tallet. På bildet over er damen i midten Constance (Connie) Quinnell, datter av Sigrid Skauge Quinnell. Til høyre hennes bror Quintin, som døde i 1962 bare 32 år gammel. Han led av MS. Mannen til venstre antar jeg er Connies mann. Bildet under viser Quintin og søsteren Connie med hennes førstefødte barn Judith.

9.jpg

 

Connie, Karen med Judith og Sigrid. Connie fikk tre barn, Judith, Rolf og Pamela. De er firemenninger med min generasjons etterkommere av Berit Sommervold Risli. Jeg har hatt litt kontakt med Rolf.

 

 

11.jpg

"Gammelonkel" Paul Skauge med Judith (Judy) på armen. Paul var politimann i Northfield. Bildet under er tatt noen år senere. Søstrene Skauge var så like at man skulle tro de var tvillinger, men det var 3 år mellom Olga og Sigrid. Antar det er Judith på sengen til venstre.

12.jpg

 

 

13.jpg 

Bildet over og under antar jeg er tatt på tidlig 60-tall.

14.jpg

 

 

 

En epoke er over. Karen kommer hjem etter mer enn 40 år i Amerika. Hennes ektefelle Ernst var da død, men hun hadde med seg urnen som senere ble satt ned på Orkanger.


Karens album inneholdt også familiebilder tatt i Orkdal og Trondheim. Kanskje det er noen som kjenner seg igjen?

  

25.jpg

Høyli. Jon, Borgny, Odd, Jorunn Sofie (Molla), tre søstere Heggstad.

 

 

34.jpg

Jorunn  Sofie, Sigrun og Borgny.

 

 

Sigrid og Edvard Lyng. Til høyre Hilda Drågen.

 

 

Søndagstur fra Trondheim til Orkdal 1936 eller 37. Sjåfør var Jon Ragnar Solem. Familiene Malvik, Solem og Lyng var med.

 

 

Over Sigrun og Borgny Lyng, sittende venninne Aslaug Solem. Under Jorunn Sofie Dalum og Ragnvald Risli.

33.jpg

 

 

To søstere Lyng og en venninne.

 

Dagen etter Borgny og Torbjørns bryllup.

 

Sigrids 70-årsdag mai 1958.  

 

 

  

Jorunn Sofie og mormoren Berit Sommervold Risli.

 

Jorunn Sofie Dalum nr. to fra venstre.

 

Aud Jorunn Karlsens dåpsdag. Foran søsknene Marit og Odd Kristian.

 

I hagen på Høili.

 

Sigrun og Toril. Bildet er tatt på Nes i Fosen.

 

Berit i hagen på Høili.

 

  

Fra Høili. Tre søstre, Karen Risli Swenson, Sigrid Risli Lyng og Johanna Risli Martinussen.

 

Hagefest