Olaus Lyngs dødsannonse i Adresseavisen 8. oktober 1897. Den er underskrevet av sønnen Ragnvald.