Anna Oline Odinsdatter Lyng født 01.10.1873

Utvandret til Amerika (Sioux City - Iowa) i 1903. Hun reiste sammen med ektemann Karl Henrik Havdal og sine to sønner Paul og Severin.

Usikkert men kan være en av Anna Oline`s sønner sammen med hennes tante Anne Catrine Iversdatter Brubakken. Hun var gift med Isak Holm og utvandret antakelig i 1882 til Sioux City.

Arbeideravisa 22.06.1935. Seri og Odin`s gullbryllup.

Fra Granli

Musikksersjant Olaus Andersen Lyng

Ludvig og Iver ved gammelstuggu.

Marit Lyng født 1919 død 1932. Bildet er tatt i 1927.

Odd Nicolai Lyng født 1922 død 1942.

Seri og Odin`s diamantbryllup

Iver og Karen

Antar dette er Paul eller Severin Havdal. (Anna Olines sønn)

Gullbryllup 1925

Gullbryllup 1925

Sigrid med Sigrun og Borgny.

På baksiden står det skrevet "Vidarhall 1924", men dette må da være på Granli?

Granli 1925

Slåttonn i Malvik

Elgjakt i Malvik.

Karl Ludvig Lyng 1920

Ludvig, Ragnar og Iver Lyng

Odin Lyng og Seri Brubakken

Fra 1905. Iver Lyng foran til høyre.

Marit Lyng, datter til Iver og Karen i Malvik

Marit Lyng

På baksiden står skrevet:

"Odd (Lyng) gipset 1922"

Odd Lyng 1921 - 1942

Dette bildet må være av Anna Oline`s sønner Paul og Severin. Det er antagelig tatt like før de utvandret til Amerika i 1903

Bak på bildet står det "Torstein Hønstad med Odd Lyng og Iver med Marit Lyng"

"Leistadmoen kvindeforening". Oldemor Sigrid (Seri) i første rekke med skaut.

Tekst bak på bildet:

"På hytta 30 mars, annen påskedag kl. 10 formiddag 1959.

Iver med barnevogn. Tekst bak på bildet:

"Iver og Odd 1921".

 

Anna Oline Lyng

Dette er Karlo Vigum. Han var søskenbarn til Anna, Iver, Edvard og Signe. Olaus Lyng fra Verdal ble gift med en annen kvinne etter at han fikk Odin Lyng. Karl var hans dattersønn fra ekteskapet.