Odin Gerhard Lyng og Seri (Sigrid) Brubakken

 

 

 

Odin Lyng bygslet husmannsplassen Bjørnstadbakk som lå under gården Bjørnstad søndre fra ca. 1880. Den 27. mai 1901 ble det holdt et møte på Bjørnstadbakk. Tilstede var Odin Lyng, gårdbruker Emmanuel Kristensen Bjørnstad, -gårdbruker John Bostad var der som vitne. Det utstedtes kjøpekontrakt på "en parcel" av Bjørnstad søndre, husmannsplassen Bjørnstadbakk som Odin ga navnet Granli. Kjøpesummen var 1400,- kroner. De første 700 kroner skulle betales "så snart ske kan". Restbeløpet, kroner 700,- sikret E. Bjørnstad med 1. prioritets obligasjon i Granli og "renetfod som tiden falder" Restbeløpet var "uopsigelig ifra sælgerens side i 5 år".

 

 

Den 18. september 1905 underskrev Emmanuel Bjørnstad skjøte på "Granli". Odin finansierte gården med et lån på kroner 1000,- i Hypotekbanken.