Amerikabrevene fra Sioux City, Iowa til Malvik

Her kan du laste ned brevene som ble sendt til Malvik fra Sioux City. De er skannet inn i pdf-format og samlet i en zip.fil.

 

Det er 7 brev. To fra 1907 og 1908. Ett brev fra hver av årene 1910, 1911 og 1912. De er alle skrevet av Anne Catrine Iversdatter Bjørnstadtrø. Hun underskriver med Anne Holm, da hun var gift med Isak Petersen Holm. Isak reiste til Amerika i 1880. I 1882 reiste Anne og deres sønn Iver Andreas etter. Billetten var betalt av Isak i Amerika. Også hennes søster Beret, gift med Tomas Bendiksen utvandret. Anne og Beret var søstre av Seri (Sigrid) Lyng, min generasjons oldemor i Malvik. Som fortalt på siden "Malvikslekt" utvandret Anna Oline Lyng med sin familie i 1903. Anne og Beret var Anna Olines tanter. Anna omtales ikke fordi jeg antar hun døde tidlig. Guttene hennes kan vi lese en del om. Også Anna Olines tante Beret som har dårlig helse nevnes. Brevene er stilet til Signe Lyng. Signe var søster til Anna, Iver, Edvard og Ludvik.

 

 

 

Her er skipsmanifestet som ble håndskrevet av kapteinen på "Carpathia" og levert amerikanske myndigheter den 8. juni 1903, da Anna Oline Lyng - gift Havdal, hennes ektemann og to gutter ankom New York. Klikk på bildet til venstre. For at det skal være lesbart åpnes det i en ny side hvor du kan forskyve bildet sidelengs og i høyden. Vi finner familien på linje 19 - 21. Karl Havdal, (Anna) Oline, Paul og Severin. Det er noen stavefeil, men dette var ikke uvanlig. Legg merke til at de har Sioux City som mål. Det er også oppgitt navnet på en slektning. Jeg tror det står "onkel" og antagelig skal det være Annas onkel Isak (Petersen) Holm. Husk at de som skrev dette ikke var norsk og feilstavelser og misforståelser var vanlig. I kolonne 19 - helse tror jeg det for Oline står "PGT", muligens for pregnant (gravid). Det er denne familien amerikabrevene omhandler.

 

  

 

 Amerikafarerne fra Orkdal

 

 

Flere av våre slektninger i Orkdal utvandret til Amerika. Oldemor Berit Paulsdatter Sommervold (mor til Sigrid Risli Lyng) hadde 4 søsken som reiste, Maren, Ingebrigt og begge Lars, (det var to Lars i søskenflokken). Den eldste Lars kom senere tilbake og ble forpakter på Rosten gård i Trondheim.

Jeg har funnet ut en del om Maren og hennes etterslekt. Maren reiste sammen med sin bror Ingebrigt fra Trondheim den 18. juli i 1877. I 1882 ble hun gift med Ole Skauge (fra Skaun). Han kom til Amerika sammen med sine foreldre og søsken i 1872. Sammen med andre nordmenn bosatte de seg i Minnesota på et sted de ga navnet "Trondhjem". Stedet ligger noen kilometer vest for byen Northfield. 15. mai 1876 ble det stiftet en frikirkemenighet på stedet. Den fikk navnet “Throndhjem’s Norwegian Lutheran Church”. Ole Skauge var en av initiativtakerne til dette og signerte også stiftelsesprotokollen. I 1878 bygde de den første kirken på stedet. Ny kirke ble bygget i 1899, (bildet)

Maren og Ole fikk barna Paul, Ingeborg, Olga og Sigrid. I folketellingen i 1910 oppgis de å ha 6 barn hvorav 4 lever. Hva som hendte med de to andre vet jeg ikke. Både Maren og Ole er gravlagt på kirkegården Trondhjem. Det samme er barna Paul og Sigrid. Aslaug Risli har fortalt meg at Sigrid (brukte navnet Sadie) var på besøk på Sommervold på 60 tallet. Hun døde i 1982.

I 2005 lykkes det meg å finne flere  etterkommere av Maren. Sadies datter Constanse fikk tre barn, en sønn og to døtre. Dessverre døde Constanse for noen år siden, men jeg har hatt kontakt med hennes sønn og datter, Rolf og Judith.  De er firemenninger av min generasjons etterkommere fra Sommervold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høsten 2008 var min søster Tove Lise og far Odd på reise i USA. De besøkte kirken og ble vist rundt av Merle Fossum som er president i menigheten og 6-menning med Odd.

 

 

 

 

 

 

Maren Sommervold og Ole Skauges barn, Paul, Ingeborg (Inga), Sigrid (Sadie) og Olga. De var søskenbarn med Sigrid Risli. På bildet under sees foreldrene. (Disse bildene har jeg fått av Merle Fossum).

Brev skrevet av Inga Skauge, (den yngste piken på bildet over). Hun var født i 1901 og var 17 år da hun skrev brevet. Mottaker var en venn som tjenestegjorde som soldat under 1. verdenskrig. Du finner brevet på side 3 HER

 

 

 

 

Maren Sommervold Skauge døde 7. januar 1937. Hennes nekrolog i ”Northfield Independent” ser du HER. Hennes ektemann Ole Skauge overlevde henne med ca 3 uker. Han døde 2. februar samme år. Hans nekrolog ser du HER.

 

 

www.lyngslekt.com