Ragnar Lyng hadde en betydelig samling av gamle dokumenter. Blant disse dokumentene fant jeg oldefar Odins dåpsattest, datert 4. april 1866. Han ble jo født i 1851, men jeg antar denne attesten er utskrevet i forbindelse med hans konfirmasjon i Malvik. Han ble født i Trondheim, men vokste opp hos fosterforeldre i Malvik. Attesten forstørres når du klikker på den.

 

 

 

 

 

 Blant Ragnars gamle papirer var også den håndskrevne kjøpekontrakten mellom Odin Lyng og Emmanuel Bjørnstad fra 1901. Klikk på kontrakten for å se den og skjøte som ble skrevet i 1905.

 

 

 

 

 

 

 

Alle skulle vaksineres mot kopper. Odin Gerhards attest til venstre og Siri Gurines til høyre. Odin har her etternavnet "Vighammerløkken" Dette fordi han var fostersønn hos Nils Jacobsen og Marit Jonsdatter Grønberghaug på husmannsplassen Vighammerløkken. Legg merke til at det er presten i Strinda som underskriver. Malvik lå under Strinda. Klikk på attestene for å forstørre.

 

 

 

 


 

Fra Digitalarkivet har jeg kopiert kirkebøker. Min generasjons tippoldeforeldre Odin Gerhard Lyng og Siri Gurine Iversdatter Bjørnstadtrø ble viet 24. juni 1875 i Malvik kirke. Kopi av kirkeboka ser du HER. På samme siden lengre opp ser man vielsen til Siris søster Berith, som ble gift med Tomas Bendiksen 13. november 1873.HER kan du se vielsen til Siris foreldre, Iver Sivertsen Bjørnstadtrø og Elen Sirina Jonsdatter Leistadhaug, min generasjons tipp/tippoldeforeldre. De giftet seg i Malvik kirke 27. januar 1843.

Jeg fant min generasjons tipp/tippoldemors Kirsti Olsdatter dødfall i Verdal 30.12.1890, (oldemor til Edvard Lyng). Hun ble en gammel dame på 85 år og gravlegges 11.01.1891. Dør som "enke, fattiglem" av alderdomssvakhet på Lyngsmo hos sin datter og svigersønn. Se på DENNE SIDEN. Noen linjer under, som siste post finner vi hennes søster Malena.Tippoldefar Olaus Andersen Lyng døde 7.oktober 1897. Han bodde da i Prinsens gate 11 og titulerte seg oppsynbetjent. Se KIRKEBOKEN, hvor han omtales som "fraskilt mann forhenværende sergeant".

 

www.lyngslekt.com